فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

روانپزشكي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

فرهنگ و سلامت رواني (اثرات اجتماعي فرهنگي نظريه و عمي)

 • 112,000 تومان

يكي از چالش‌هاي هميشگي كه متخصصان حوزه سلامت رواني، به‌ويژه درزمينة اندازه‌گيري و تشخيص اختلالات رواني و درنتيجه درمان آن مواجه هستند اين است كه آيا ارزيابي و درمان اختلالات رواني در فرهنگ‌هاي مختلف در قالب رويكرد اتيك و شاهدمحور غربي كه نمونه‌هاي آن را مي‌توان در نسخه‌هاي طبقه‌بندي اختلال‌هاي رواني مانند DSM و ICD يافت امكان‌پذير است؟ پژوهش‌ها و فراتحليل‌هاي انجام‌شده در سراسر دنيا ناتواني اين مدل‌هاي طبقه‌بندي كه بر اساس ويژگي‌هاي فرهنگي كشورهاي غربي شكل‌گرفته‌اند را در تشخيص و مداخله‌هاي درماني اختلالات رواني در فرهنگ‌هاي غير غربي نشان مي‌دهند. ناكامي مدل‌هاي ارزيابي و درمان برآمده از فرهنگ غربي باعث گرديد كه يك پارادايم جديد با عنوان «پارادايم اميك» شكل بگيرد كه معتقد است علائمي كه در هر فرهنگ به‌عنوان علائم اختلال رواني تشخيص داده مي‌شود ممكن است متفاوت از فرهنگ‌هاي ديگر بوده و درنتيجه، لازم است ارزيابي و تشخيص علائم و مداخله و درمان آن علائم نيز متفاوت باشد. شناسايي سندروم هايي كه امروزه به عنوان «سندروم‌هاي وابسته به فرهنگ» معروف هستند و نمونه‌هاي زيادي از آنها را در فرهنگ‌هاي آسيايي، آمريكاي لاتين، آفريقا، بوميان آمريكا، و طبيعتاً در ميان مهاجران با تبارهاي مذكور در كشورهاي چندفرهنگي مي‌توان يافت خود شاهدي بر تعاريف و علائم متفاوت اختلالات رواني در فرهنگ‌هاي مختلف هستند. كتاب حاضر راهنماي خوبي براي روانپزشكان، روانشناسان، انسان شناسان، مددكاران اجتماعي و جامعه‌شناساني است كه هر كدام به نحوي با آسيب شناسي رواني سر و كار دارند. اين كتاب به متخصصان و محققان سلامت رواني كمك مي‌كند تا نقش فرهنگ در شكل‌گيري، ارزيابي، تشخيص، و درمان اختلالات رواني را دريابند.

ابعاد عصبي شناختي سكته مغزي (همراه با ابزارهاي اندازه‌گيري)

 • 62,000 تومان

داشتنِ دانش عميق‌تر از پيچيدگي رابطه بين سكته مغزي و نقص شناختي مي‌تواند اختيارات بيشتري را به ما براي پيشگيري و به تاخير انداختن علائم ناتوان‌كننده پس از سكته مغزي ارائه نمايد. تعيين الگوها يا شيوه‌هاي تشخيصي پايايِ عوامل خطرزا و تعيين‌گرهاي بالينيِ نقص شناختي در سكته مغزي، يك رويكرد موفقيت‌آميز در كشف و شناسايي اوليه بيمارانِ در معرض خطر است و يك گام رو به جلو در جهت پيشگيري از پيشروي نقايص شناختي پس از سكته مغزي محسوب مي‌شود. كتاب حاضر بر پايه‌ مرور مطالعات پيشين مي‌كوشد الگوي آغازين و استخوان‌بندي اوليّه عوامل خطرزاي جمعيت‌شناختي، مغزي-عروقي، تصويربرداري عصبي، روان‌شناختي و پيش‌مرضي مرتبط با نوع و ميزان نقايص شناختي پس از سكته مغزي را پايه‌ريزي نمايد. محققان علوم اعصابِ شناختي، روان‌پزشكي، نورولوژي و روانشناسي سلامت با مطالعه فصول اين كتاب، آن را مفيد خواهند يافت و با يادگيري و تمرين ابزارهاي اندازه‌گيري معرفي شده در فصل نهم مي‌توانند سنجش قابل قبولي از وضعيت عصبي- روان‌شناختي بيماران جهت استفاده در پروتكل‌هاي توانبخشي و تعيين پروگنوز اختلالات عصبي-شناختي متعاقب سكته مغزي داشته باشند.

آلزايمر (شناخت و پيشگيري هوشمندانه)

 • 58,000 تومان

آيا شما در مراحل مختلف زندگي، به‌ويژه در دوره سالمندي، از موضوع فراموشي نگران مي‌شويد؟ آيا شما مي‌دانيد چرا فراموش مي‌كنيم؟ چه نوع از فراموشي شما را نگران مي‌كند؟ آيا شما با انواع فراموشي و علت‌هاي ابتلا به آن آشناييد؟ آيا شما فراموشي را بخشي طبيعي و گريزناپذير بالا رفتن سن و سالمند شدن مي‌دانيد؟ آيا شما مي‌دانيد عوامل محيطي و ارثي در فراموشي چه نقشي دارد؟ آيا شما معتقديد كه درباره فراموشي هيچ كاري نمي‌توان كرد و فقط بايد با آن كنار آمد انگيزه اصلي كتاب آلزايمر اين است كه به شما كمك كند تا به راحتي بتوانيد پاسخ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه را بدهيد. از جمله نكات بارز كتاب آلزايمر اين است كه به كمك پشتوانه‌هاي علمي دقيق و جديد،دست آوردهاي سودمندي ارائه مي‌كند؛ همچنين در نوع خود، به زباني ساده و روان نوشته شده است؛ بنابراين با هرگونه مخاطبي به راحتي همراهي مي‌كند. هدف نويسنده اين كتاب، تمركز بر بيماري فراموشي و گونه‌هاي مختلف آن به شيوه متداول در علم پزشكي نيست. گرايش و تمركز كتاب بر سلامت بدن و مغز شما تا سال‌هاي پاياني زندگي‌تان است.

مرجع كامل روانپزشكي كاپلان سادوك (روان‌درماني)

 • 110,000 تومان

روان‌درماني شايد سابقه‌اي در حد طول تاريخ بشريت داشته باشد. مي‌توان دلداري و گله‌گزاري‌ها و حمايت‌هاي گفتاري و رفتاري انسان‌هاي اوليه از يكديگر را نوعي روان‌درماني به حساب آورد. چرا كه به آرامش رواني افراد كمك مي‌كرد و درد . رنجشان را كاهش مي‌داد. اين تنها ابزار بشر در كنار طب سنتي تا زماني كه داروهاي موثر بر روان پديد شوند براي درمان مسائل رواني انسان‌ها بود.

مهارت‌هاي مسئله‌يابي و تصميم‌گيري و كاربرد آن در مديريت بحران حوزه سلامت

 • 48,000 تومان

اگر در عرصه خدمات بهداشتي و درماني فعاليت مي‌كنيد و نياز به مهارت حل مسئله در شما وجود دارد و اگر همواره با مشكلات متعددي در فعاليت‌هاي روزانه خود مواجه مي‌باشيد و به عنوان فردي اثرگذار در محل كار، سعي در افزايش اطلاعات خود در زمينه نحوه بكارگيري اصول تصميم‌گيري در مديريت بحران داريد، احتمالا كتاب حاضر يكي از مناسب‌ترين گرينه‌ها خواهد بود. اين كتاب مي‌كوشد به شكلي علمي، دقيق و با چارچوب مشخص، مباحث مختلف در ارتباط با مهارت‌هاي مسئله‌يابي و تصميم‌گيري و كاربرد آن در مديريت بحران را با رويكرد در حوزه سلامت مورد اشاره قرار دهد. محتواي اين كتاب را مي‌توان به دو بخش كلي تقسيم كرد. در يك بخش، مهارت‌هاي حل مسئله و اوصول تصميم‌گيري و ويژگي‌هاي آن مورد توجه قرار گرفته و به طور خاص اين ويژگي‌ها در ابعاد مختلف بررسي گرديده است و در بخش ديگر به مديريت بحران در حوزه سلامت اشاره شده است.

مرجع كامل روانپزشكي كاپلان سادوك(اسكيزوفرني و ساير اختلالات روان‌پريشي)

 • 89,000 تومان

اسكيزوفرني را شايد بتوان خطيرترين اختلال روانپزشكي دانست. اختلالي كه آشنايي با سايكوپاتولوژي علائم تشخيص و درمان آن جزء الفباي و ضروريان روانپزشكي است. به هر حال، روانپزشكي قرن 21 در كار روزمره خود، چه در بيماران سرپايي و چه در بيماران بستري، همچنان با مبتلايان به اسكيزوفرني، سر و كار دارد و بايد شناخت كافي از اين بيماري و درمان آن داشته باشد به ويژه در سال‌هاي اخير كه با تابلو كلاسيك بيماري، كمتر موجه هستيم و يافته‌هاي جديد نوروسايكياتري و درمان‌هاي موثرتر و كم عارضه‌تر نيز، نوري به تاركي اين بيماري تابانيده است.

كتاب كار توان‌بخشي آسيب مغزي

 • 45,000 تومان

كتاب حاضر به وسيله محققين مختلف و با محوريت 3 نفر از مجرب‌ترين اساتيد توانبخشي شناختي تاليف شده است كه در مقايسه با ساير كتاب‌‌ها از دو جهت منحصر به فرد است. اولا موضوعات مورد بحث فصول مختلف از جامعيت مطلوبي برخوردار است. ثانيا در تمام فصول نويسندگان سعي كرده‌اند علاوه بر ارايه مباني نظري به صورت عملي، تكنيك‌‌ها و فنون مورد نياز را به روشني و با قابليت خودآموزي آموزش دهند. در هر فصل از كتاب بعد از طرح مباني نظري، راهبردهاي مداخله‌اي مرتبط با مطالعات موردي شرح داده شده است. در بررسي موردي علاوه بر چگونگي ارزيابي اوليه و فنون مداخله‌اي با كمك فرم‌هاي مختلف نيمرخ رواني مداخله مورد نظر ترسيم شده و در نهايت جمع‌بندي مي‌شود.

تاريخ روان‌پزشكي در ايران

 • 50,000 تومان

تاريخ از هر نوعي كه باشد در قله توجه و دانش بشري است. روان‌پزشكي شاخه‌اي از دانش‌پزشكي است كه به مطالعه و درمان اختلالات رواني مي‌پردازد. موضوع بررسي اين دانش ذهن، شناخت و رفتار است. در تاريخ پزشكي ايران روان‌پزشكي اهميت ويژه‌اي دارد افزون بر ارتقا دانش پيشينيان همچون بقراط و جالينوس يافته هاي پزشكان پارسي سبب تحول در اين شاخه شد

مرجع كامل روان‌پزشكي كاپلان سادوك درمان‌هاي زيستي (درمان‌هاي دارويي)

 • 170,000 تومان

روان‌پزشكي رشته‌اي چندوجهي است كه براي تشخيص و درمان بيماري‌هاي مرتبط با روان از ديسيپلين‌هاي متعددي استفاده مي‌كند؛ آن‌چه اصطلاحا به نگرش biopsychosocial شناخته شده است توجه به جنبه‌هاي زيستي، روان‌شناختي و اجتماعي بيماران است. در اين بين جزء بيولوژيك روان‌پزشكي جايگاه ويژه‌اي در سبب‌شناسي، تشخيص و درمان بيماري‌ها دارد.

مرجع كامل روان‌پزشكي كاپلان سادوك (اختلالات اضطرابي) ويرايش دهم

 • 35,000 تومان

از برخي جهات عبارت «ترس» را مي‌توان از عبارت «اضطراب» متمايز كرد. معمولا «ترس» براي دلالت بر حالات مغزي مرتبط با بازنمايي محركي كه آشكارا خطرناك است بكار مي‌رود. بعنوان مثال، ترس هيجاني است كه در لحظه مواجهه ارگانيزم با يك حيوان درنده يا حيواني خطرناك كه در فاصله‌اي بسيار نزديك از او قرار دارد و مستقيما در جلوي روي او است، برانگيخته مي‌شود. بر اين اساس «ترس» نمايه‌اي از يك واكنش حاد آني در مواجهه ناگهاني با يك موقعيت بسيار خطرناك است.

دستنامه روان‌پزشكي باليني كاپلان و سادوك

 • 85,000 تومان

كتابي كه هم‌اكنون در پيش رو داريد ترجمه آخرين ويراست كتاب معتبر دستنامه روانپزشكي باليني كاپلان و سادوك (Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry of Clinical Psychiatry) است كه جزئي از مجموعه كتاب‌هاي مرجع روانپزشكي تأليف شده توسط مؤلفين بنام بنجامين و ويرجينيا سادوك محسوب مي‌گردد و كوچكترين و كم‌حجم‌ترين كتاب اين مجموعه هم هست. طبقه‌بندي اختلالات روانپزشكي در اين كتاب بر مبناي DSM-V صورت گرفته و تقريبا تمام مباحث روانپزشكي را بطور فشرده تحت پوشش قرار داده است. همانگونه كه از عنوان كتاب نيز برمي‌آيد مباحث مطرح شده بيشتر جنبه باليني و كاربردي دارد تا تئوريك، بنابراين كتاب حاضر مي‌تواند به عنوان يك مرجع دم‌دستي و خلاصه علاوه بر روانپزشكان و دستياران روانپزشكي براي كارآموزان و كارورزان پزشكي عمومي كه در بخش روانپزشكي را مي‌گذرانند و نيز روانشناسان باليني، پرستاران و ساير افراد تيم بهداشت روان مفيد فايده باشد...

مرجع كامل روان‌پزشكي كاپلان سادوك (معاينه و تشخيص در روان‌پزشكي)

 • 50,000 تومان

در روان‌پزشكي نيز هم‌چون ساير رشته‌هاي تخصصي پزشكي، يكي از اهداف عمده، تشخيص زودرس و درمان به موقع اختلالات مي‌باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هرچه زودتر علائم بيما‌ري‌ها تشخيص داده شده و اقدامات لازم درماني صورت بگيرد، بهبودي سريع‌تري حاصل شده و عوارض كم‌تر به جاي خواهد ماند. مجموعه كتاب‌هاي تاليف شده توسط كاپلان/سادوك، امروزه به عنوان معتبرترين منابع تشخيصي و درماني اختلالات رواني به حساب مي‌آيند و در اين فصل از كتاب Coprehensive Textbook of Psychiatry به بررسي جامع تشخيصي اختلالات رواني پرداخته مي‌شود. با رعايت اصول مندرج در اين كتاب مي‌توان ديد جامع‌تري به اختلالات روان‌پزشكي و علائم آن‌ها داشت...

1  2  3  صفحه‌ی 1