دسته‌بندی‌ها

فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

دين و فلسفه

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 155,000 تومان
 • با تخفیف: 155,000 تومان
نام‌‌گذاري و ضرورت
 • 112,000 تومان
 • با تخفیف: 112,000 تومان
فلسفه‌پردازي (از ميل همگاني به دانستن تا استدلال منطقي)
آيا علم مي‌تواند پرده از راز دين بردارد (مباحثه‌اي در علوم‌شناختي)
درباره شر
 • 90,000 تومان
 • با تخفیف: 90,000 تومان
40 باب (مفاهيم فلسفه به بيان ساده)
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
پرسش‌هاي بنيادين
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
اصول زندگي عقلاني (برگرفته از درس‌گفتارهاي استاد مصطفي ملكيان)
از رويا كه حرف مي‌زنيم
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
مقدمه‌اي بر منطق جديد براي دانشجويان وپژوهشگران علوم و مهندسي كامپيوتر منطق و فلسفه)
هانا آرنت (زندگي در عصر ظلمت)
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان

پرسش‌هاي فيلسوفان بزرگ جهان (23 پرسش مهم فلسفي)

 • 155,000 تومان

كولاكوفسكي در كتاب حاضر به تحليل و بررسي 23 پرسش مهم فلسفي مي‌پردازد. كار او در اين كتاب با سقراط شروع مي‌شود و به هوسرل مي‌انجامد. او در اين اثر خواننده را با برخي از مهم‌ترين و عميق‌ترين مسائل فلسفي همراه مي‌كند: آيا ارادۀ آزاد يا اختيار داريم؟ آيا مي‌توانيم چيزي بدانيم؟ عدالت چيست؟ چرا در جهان شرّ وجود دارد؟ سرچشمۀ حقيقت چيست؟ آيا خدا مي‌تواند وجود نداشته باشد؟ آيا مي‌توانيم چيزي را كه مي‌بينيم واقعاً باور كنيم؟ اين پرسش‌ها ما را به تفكر دربارۀ شيوۀ زندگي‌، كار، ارتباط با يكديگر و نگرش به جهان وامي‌دارند. و كولاكوفسكي با زباني فصيح و روشن دربارۀ ذات اين ايده‌ها و انديشه‌ها و اهميت‌ هميشگي‌شان كندوكاو مي‌كند و ما را با چهره‌هاي بزرگ انديشۀ غربي آشنا مي‌سازد: از سقراط و قديس آگوستين تا دكارت و نيچه و ديگران.

نام‌‌گذاري و ضرورت

 • 112,000 تومان

اين كتاب نوشته‌ايست از سول كريپكي به ترجمه كاوه لاجوردي و چاپ انتشارات هرمس. مجموعه اي فلسفي كه در باب زبان و مابعدالطبيعه به رشته تحرير درآمده و حاصل سه سخنراني در سال 1970 در ايالت متحده امريكا مي باشد، سخنراني هايي كه موجب تحول فلسفه تحليلي شدند، آن چنان زيبا و هنرمندانه نگارش شده اند كه دنياي فلسفه را شكوهمندانه پيش روي خواننده به نمايش مي‌گذارند.

فلسفه‌پردازي (از ميل همگاني به دانستن تا استدلال منطقي)

 • 115,000 تومان

فلسفه چيست؟ علم چيست؟ آيا عصر فلسفه گذشته و اكنون علم تعيين‌كننده است؟ آيا حكم فيلسوف از اعتبار بيشتري برخوردار است يا فيزيك‌دان، زيست‌شناس يا رياضي‌دان؟ اگرچه علوم طبيعي تجربي از دل فلسفه زاده شده و بر آن پيشي گرفته‌اند، اما نويسنده، به زباني گويا، در اين كتاب نشان مي‌دهد كه فلسفه را به خودي خود مي‌توان شاخه‌اي از علم دانست. حوزه‌اي كه با ژرف‌انديشي، آزمون‌هاي فكري و در تركيب با منطق، قادر به پاسخگويي به پاره‌اي از پرسش‌ها يا هموارنمودن مسير براي پيشرفت ساير علوم است.

آيا علم مي‌تواند پرده از راز دين بردارد (مباحثه‌اي در علوم‌شناختي)

 • 130,000 تومان

-آيا علم شناختي دين توانسته است به كمك يافته‌هاي علوم شناختي و نظريه‌هاي روان‌شناسي فرگشتي تبييني علمي از چرايي دين و باورمندي ديني ارائه دهد؟ -قابليت‌هاي تبييني علم شناختي دين بر چه شالوده‌هايي استوار بوده‌اند؟ -آيا فيزيكي‌‌انگاري محض مي‌تواند از جهان، به‌ طور عام، و از باورمندي ديني، همچون يكي از پديدار‌هاي جهان، تفسيري بي ‌كم ‌و ‌كاست ارائه دهد؟ -آيا فيزيكي‌انگاري غيرتقليلي مي‌تواند كاستي‌هاي تبييني فيزيكي‌‌انگاري محض را جبران كند؟ -آيا مي‌توان انگاره تازه‌اي براي تبيين پديده دين پيشنهاد كرد؟ -آيا در جهان امروز مي‌توان جايي براي معنويت گشود؟ اين‌ها تنها برخي از پرسش‌هايي‌اند كه در كتاب حاضر، جميز دابليو جونز، استاد روان‌شناسي دين در دانشگاه راتگرز، مي‌كوشد به‌روشني و به زباني نه چندان تخصصي به آن‌ها پاسخ گويد.

درباره شر

 • 90,000 تومان

تبيين مسئله‌ ‌شر مختص نظام‌هاي فكري الاهياتي نيست. شر مسئله‌اي است كه، دير يا زود، گريبان هر نوع تفكر يا فلسفه‌اي را مي‌گيرد كه مي‌كوشد به زندگي اين جهاني بپردازد بدون آن كه چيزي را در وراي اين زندگي در نظر بگيرد. نكته اين است كه در نظام‌‌هاي فكري ناالاهياتي نيز تبيين مسئله شر با دشواري‌هاي خاص خود همراه است. آيا انسان‌ها ذاتا شرورند يا نظام اجتماعي - اقتصادي است كه آن‌ها را به شرارت وامي‌دارد؟ آيا مي‌توان انساني را پروراند كه خالي از شرهاي اخلاقي باشد؟ آيا انسان مي‌تواند با ابزار علم و فناوري از شر‌هاي طبيعي اجتناب كند يا بر آن‌ها غلبه تام داشته باشد؟ و پرسش بنيادي‌تر اين كه در جهاني كه در آن خداوند جايي ندارد، آيا اساسا مي‌توان از چيزي به نام شر يا خير سخن گفت؟ و در مركز همه اين‌ها مفهوم «اخلاق» قرار دارد.

40 باب (مفاهيم فلسفه به بيان ساده)

 • 45,000 تومان

فرهاد بخشي‌زاده، نويسنده و طبيعت پژوه ايراني و ساكن استراليا كه در حوزه فلسفه وجودي انسان و طبيعت دستاورد قابل توجهي ارد.

پرسش‌هاي بنيادين

 • 70,000 تومان

ما انسان‌ها وجود داريم بي‌آن‌كه اين بودن نتيجه تصميم خودمان باشد - چشم باز كرديم و ديديم كه در اين جهانيم. و هميشه نيز با اين پرسش‌هاي بنيادين مواجه بوده‌ايم كه ما كيستيم و اين جهان چيست. عقل بسيار به ياري‌مان آمده اما گره‌هاي ناگشوده همچنان بسيارند. آن‌گاه كه عقل و حواس درمي‌مانند، ايمان راه‌گشا به نظر مي‌آيد، اما ايمان از جنس شناخت نيست. براين مگي گرچه با جسارت اين ادعا را مطرح مي‌كند كه ما راهي براي شناخت سرشت خويش نداريم، اما با بياني شيوا و كلامي گيرا ترغيبمان مي‌كند از آن چيزهايي كه مي‌توانيم بشناسيم نقشه‌اي ترسيم كنيم تا به حد و مرز چيزهايي پي ببريم كه برايمان معنا دارند؛ چرا كه يك دنيا تفاوت است ميان گم‌شدن در روشنايي روز و گم‌شدن در تاريكي.

اصول زندگي عقلاني (برگرفته از درس‌گفتارهاي استاد مصطفي ملكيان)

 • 50,000 تومان

اين كتاب شامل سه فصل اصول زندگي عقلاني در حيطه باورها و عقايد، اصول زندگي عقلاني در حيطه احساسات عواطف و هيجانات و اصول زندگي عقلاني در حيطه اراده‌ها و خواسته‌ها مي‌باشد كه هر كدام از اين فصل‌ها شامل بخش‌هاي متنوعي است.

از رويا كه حرف مي‌زنيم

 • 95,000 تومان

از نظر سوررئاليست‌ها رويا، نه جنبه‌اي آشكار از آرزويي نهفته، بلكه جنبه‌اي مخدوش از آن است؛ رويا يكي از ابعاد بنيادي گونه‌ي انسان است. اگر بخواهيم دقيق‌تر بگوييم، رويا خود آرزوست، اما در راديكال‌ترين شكل آن. استدلال آنها اين بود كه عامل محرك مردم خواسته‌هاي آنهاست. مردم هر كاري مي‌كنند تا زنده بمانند، عشقشان را پيدا كنند و در سلامتي و سعادت باشند. اين‌ها همه نيازهايي آشكار است كه معمولاً از جايگاه ما در جامعه نشئت مي‌گيرد. [اما] بالاتر از همه‌ي اين‌ها آرزويي‌ است ناب، غني، ژرف، و بيان‌ناشدني؛ اين همان چيزي است كه رويا، وقتي كسي سركوبش نمي‌كند، برمي‌انگيزد. ما با واگويه‌‌كردن رويايمان مي‌توانيم بر هيجاناتمان مسلط شويم، خودمان را بهتر بشناسيم، خيالي خوشايند را كش دهيم، و از طرح داستان فوق‌العاده‌اي كه في‌البداهه اجرايش كرده‌ايم كيف كنيم. درست است كه بازگوكردن رويا آن را تنزل مي‌دهد، اما در عين حال تنها امكان ما براي درك ظرفيت خلاقانه، بازي تلميحات، استعاره‌ها، جانشيني‌ها و جناس‌هايي است كه در ذهن در خوابمان رخ‌ مي‌دهد. تعريف‌كردن رويا به‌اندازه‌ي گوش‌دادن به واگويه‌ي ديگران لذت‌بخش است، و نه قصه‌گو و نه مخاطب كاري به اين ندارند كه اين واگويه به روياي اصلي وفادار مانده يا نه.

مقدمه‌اي بر منطق جديد براي دانشجويان وپژوهشگران علوم و مهندسي كامپيوتر منطق و فلسفه)

 • 75,000 تومان

كتاب حاضر ترجمۀ درس‌گفتارهايي است كه توسط پل اگره در مدرسۀ عالي نرمال پاريس به صورت جزوه منتشر شده است.

هانا آرنت (زندگي در عصر ظلمت)

 • 150,000 تومان

هانا ارنت شرح كامل خود را از محاكمه آدولف آيشمن افسر اس‌اس فراري نازي كه به اجراي راه‌حل نهايي آدولف هيتلر كمك كرده بود، منتشر كرد. غوغايي كه كتاب ايجاد كرد او را عميقا شوكه كرد. او بلافاصله پس از انتشار كتاب آيشمن در اورشليم گزارشي در مورد پيش‌پا افتادگي شيطان در سال 1963 به دوستش كارل ياسپرس نوشت و گفت: مردم به هر وسيله‌اي متصل مي‌شوند تا آبروي من را ببرند. آنها هفته‌ها تلاش كرده‌اند چيزي در گذشته و زندگي خصوصي‌ام پيدا كنند تا باعث شود آبروي من را به خطر بيندازند. آن سي هلر سردبير مجله و روزنامه‌نگار و نويسنده گروه توسعه رد بوك سعي كرده در اين كتاب زندگي و اتفاقاتي كه در طول دوره زيستي هانا آرنت بوده را به رشته تحرير درآورد.

ماكياوللي براي همه (فيلسوف روزهاي دشوار)

 • 60,000 تومان

در اين كتاب انديشه‌ها و زندگي پرفراز و نشيب نيكولو ماكياوللي، پدر انديشه سياسي مدرن، با زباني ساده و گيرا مطرح مي‌شود. در اين دوران كه شهريارهاي موقت و دائمي توأمان در جهان حكم مي‌رانند چرا همچنان مي‌توان خواندن ماكياوللي را مفيد يا ضروري دانست؟ چه چيزي در آثار او هست كه از آن‌ها متن‌هايي زنده و معاصر مي‌سازد؟ آثار او چه دارند كه به ما بگويند؟ ماكياوللي شهريار را بر اثر چه رويدادهايي و با چه رويكردي نوشت؟ آيا به‌راستي مي‌خواست به شهرياران درس نيرنگ بدهد؟ يا سر آن داشت كه شيوه‌هاي نيرنگ شهرياران را به مردم بنماياند؟ پاتريك بوشرون تاريخ‌نگار برجسته و استاد دانشگاه در فرانسه، در پاسخ به اين پرسش‌ها از ديدگاهي نو به تحليل آثار و انديشه‌هاي ماكياوللي پرداخته است. او فقط به بازخواني كتاب شهريار، يعني مشهورترين كتاب ماكياوللي، بسنده نكرده و كتاب‌ها و ديگر نوشته‌هاي او وحتي نمايشنامه‌هاي طنزش را هم از نظر گذرانده است تا شايد به ژرفاي انديشه ماكياوللي و چرايي اهميت و ضرورتش پي‌ببرد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1