ناشر نشر ارس
وضعيت كالا

8 گفتار درباره موسيقي 4 (نسخه الكترونيكي)

كتاب حاضر شامل سخنراني‌هايي از دكتر داريوش صفوت درباره فلسفه و تاريخ موسيقي ايراني است. او كه بيش از شصت سال از عمر خويش را در تحقيق فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسيقي ممزوج ساخته، با توضيح در مورد بوته‌هاي ازمايش تاريخي موسيقي ايران، خصوصيات اخلاقي يك هنرمند براي رسيدن به موسيقي متعالي، دوگان‌هاي موسيقي و اثرات آن‌ها، زيبايي شناسي و ... برخي از يافته‌ها و تجربيات خويش را در زمينه نگرش و عمل به موسيقي بيان مي‌كند.
زبان فارسي
نويسنده داريوش صفوت
سال چاپ 1394
نوبت ويرايش 1
شابك2500110045888

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند