ناشر نشر ارس
وضعيت كالا

8 گفتار درباره فلسفه موسيقي 2 (نسخه الكترونيكي)

كتاب حاضر شامل هشت سخنراني دكتر داريوش صفوت درباره فلسفه موسيقي است. فلسفه موسيقي از ديد او، نگرش، طرز زندگي، شيوه پرداختن موسيقي‌دان به موسيقي و تأثيرات موسيقي اوست. از ديد دكتر داريوش صفوت، فلسفه موسيقي بايد برگرفته از حكمت و معنويت باشد. در قسمت حكمت، عقل متجلي است از نور اشراق و هدايت و در قسمت معنويت مبتني بر سلوك و تقوا. مطالب سخنراني‌هايي كه در اين مجلد گردآوري شده‌اند، شامل مباحثي است از قبيل فايده عام و خاص موسيقي، منفعت موسيقي، صحت و فساد، حرمت موسيقي، حقيقت و مجاز، قدرت‌هاي روحي و ... .
زبان فارسي
نويسنده داريوش صفوت
سال چاپ 1395
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 200
شابك2500110049510

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند