وضعيت كالا
شخصي ديوار خانه‌اش را براي نوسازي خراب مي‌كند. خانه‌هاي ژاپني داراي فضايي خالي بين ديوارهاي چوبي هستند. اين شخص در حين خراب كردن ديوار مارمولكي را ديد كه ميخي از بيرون به پايش فرو رفته بود. دلش سوخت و يك لحظه كنجكاو شد. وقتي ميخ را بررسي كرد متجب شد، چون اين ميخ ده سال پيش هنگام ساختن خانه كوبيده شده بود. چه اتفاقي افتاده؟ در يك قسمت تاريك بدون حركت، مارمولك ده سال در چنين موقعيتي زنده مانده. چنين چيزي امكان ندارد و غير قابل تصور است. متحير از اين مسئله كارش را تعطيل و مارمولك را مشاهده كرد. در اين مدت چكار مي‌كرده، چگونه و چه مي‌خورده؟
زبان فارسي
نويسنده حسين شكرريز
سال چاپ 1393
نوبت چاپ 16
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 120
قطع رقعي
ابعاد * *
نوع جلد -
وزن 0
شابك9786009119127