اگر ارتقاء شغلي نادرست باشد بايد دانست كسي كه تصميم گرفته دچار خطا شده است. تصميم‌گيري براي ارتقاء برعهده مديران است. ارتقاء افراد بايد روي فكر باشد. يادگيري يك فرآيند مستمر براي كليه افراد و سازمان است. نوآوري مخاطره‌آميز است و عدم نوآوري مخاطره آميزتر است. در نوآوري بايد اهداف بلند را در نظر بگيريم.
زبان فارسي
سال چاپ 1389
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 0
ابعاد 14.5 * 1.5 * 14.5
نوع جلد -
وزن 125
شابك9789641166214