ناشر پندارتابان
وضعيت كالا

فايل صوتي مفهوم احساس‌ها (درك احساسات براي بهتر زيستن)

مجسم كنيد ابزاري در اختيار داريد كه با استفاده از آن مي‌توانيد انگيزه، خودآگاهي، روابط اجتماعي، مهارت‌هاي تصميم‌گيري، خوشتن‌داري و تسلط بر نفس و قابليتتان براي نيل به اهداف را بهبود ببخشيد. درك احساساتتان چنين كاربردي دارد و مي‌تواند تمام اينها را برايتان ميسر سازد. پس بياييد شروع كنيم...
كلمات كليدي: سلامت، تناسب اندام و رژيم غذايي، روانشناسي و مشاوره، مري ليميا، كاوه ميرعباسي
زبان فارسي
نويسنده مري ليميا
مترجم كاوه ميرعباسي
سال چاپ 1394
نوبت ويرايش 1
شابك2500110106909