اين كتاب نشان مي‌دهد براي اينكه بتوانيم تعامل مثبت را بين همه كودكان برقرار كنيم چه اقداماتي را بايد در محيط‌هايي كه كودكان سال‌هاي اوليه زندگي‌شان را در آنها سپري مي‌كنند انجام دهيم. سورافي ضمن ارائه راه‌كارها و تدابير فراوان در اين كتاب توضيح داده است كه چطور مي‌توان در محيطي امن و باسواد از لحاظ عاطفي، نيازهاي كودكان آسيب‌پذيرتر را برآورده ساخت و چطور بايد در مقابل كودكان مضطرب و كودكاني كه كنترل‌شان دشوارتر است واكنش نشان داد.
زبان فارسي
نويسنده سو رافي
مترجم مريم تقديسي
سال چاپ 1389
نوبت ويرايش 1
شابك2500110145458