ناشر پندارتابان
وضعيت كالا

فايل صوتي درون تو طلاست (عمر كوتاه نيست ما كوتاهي مي‌كنيم 2)

شبي، برف فراواني آمد و همه جا را سفيد پوش كرد. دو پسر كوچك با هم شرط بستند كه از روي يك خط صاف، از راهي عبور كنند كه به مدرسه مي‌رسيد. يكي از آنان گفت: «كار ساده‌اي است!»، بعد به زير پاي خود نگريست كه با دقت گام بردارد. پس از پيمودن نيمي از مسافت، سر خود را بلند كرد تا به رد پاهاي خود نگاه كند. متوجه شد كه به صورت زيگ زاگ قدم برداشته است. دوستش را صدا زد و گفت: «سعي كن كه اين كار را بهتر از من انجام دهي». پسرك فرياد زد: «كار ساده‌اي است»، بعد سر خود را بالا گرفت، به در مدرسه چشم دوخت و به طرف هدف خود رفت، رد پاي او كاملا صاف بود.
زبان فارسي
نويسنده مسعود لعلي
سال چاپ 1395
نوبت ويرايش 1
شابك2500110145441