ناشر كاما ديزاين
وضعيت كالا
شرکت کاما ديزاين عروسک‌هاي شناسنامه‌داري را وارد بازار کرده است؛ عروسک‌هايي که هر کدام نام، شخصيت و سرگذشت خاص خود را دارند. نام، تخلص، شغل و سرگذشت هر يک از اين عروسک‌ها روي کارت‌هاي کوچکي نوشته و به آنها متصل شده است.
عزت سيبيل راننده تاكسي است و خط آزادي جيحون در قرق اوست. اهالي او را اول به دليل سيبيل‌هايش مي‌شناسند و بعد به دليل پيژامه راه‌راهي كه هميشه با پيراهن يقه مردانه‌اش ست مي‌كند. راننده‌هاي خط هم ناگفته مي‌دانند كه عزت سيبيل است و تاكسي نارنجي‌اش كه نبايد نگاه چپ به آن بيندازند.
سال چاپ 1394
نوبت چاپ 1
نوع جلد -
وزن 430
شابك2500110042337