شرکت کاما ديزاين عروسک‌هاي شناسنامه‌داري را وارد بازار کرده است؛ عروسک‌هايي که هر کدام نام، شخصيت و سرگذشت خاص خود را دارند. نام، تخلص، شغل و سرگذشت هر يک از اين عروسک‌ها روي کارت‌هاي کوچکي نوشته و به آنها متصل شده است.
خانواده سيبيلوها هر جايي كارشان گير بيفتد يك راست مي‌روند سراغ جمال پوآرو. كافي است سر خط را به او بدهند تا تهش را هر جاي دنيا كه باشد، پيدا مي‌كند. نه اينكه فضول باشد اما تا دلتان بخواهد كنجكاو است و با همين كنجكاوي گره از كار خيلي‌ها باز كرده است. او عاشق پوآرو است و مي‌گويد سبيل‌هايش فصل مشترك توانايي‌هاي او با هركول پوآرو است.
سال چاپ 1394
نوبت چاپ 1
نوع جلد -
وزن 429
شابك2500110042313