پسر بالا را نگاه كرد و به آرامي بلند شد و استخوان را به مادر داد و پرسيد: «اين بچه اين رو از كجا پيدا كرده؟» مادر گفت: «چي رو؟» «اين استخوان رو؛ اين استخوان رو از كجا پيدا كرده؟» مادر گفت: «استخوان؟» وقتي بچه دوباره استخوان را ديد آرام شد و در حالي كه چشم‌هايش از شدت تمركز چپ شده بود و از دهان بازش آب بيشتري مي‌چكيد، دستانش را براي گرفتن استخوان دراز كرد. دختربچه استخوان را قاپ زد و آن را در دستانش بررسي كرد. پسر گفت: «فكر مي‌كنم اين استخوان آدم باشه.»
زبان فارسي
نويسنده آرنالدور اينديرداسون
مترجم سارا يوسفي
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 436
قطع پالتويي
ابعاد 12.7 * 2.4 * 18.7
وزن 333
شابك9786008668701