يكي بودن با ذهن به معناي گرفتار شدن در زمان است، يعني مجبور مي‌شويد تقريبا همواره فقط از طريق يادآوري و پيش‌بيني زندگي كنيد. اين وضعيت، فكر شما را بي‌وقفه گذشته و آينده مي‌كند و موجب مي‌شود كه به شناخت و محترم شمردن لحظه حال بي‌علاقه شويد.
زبان فارسي
نويسنده اكهارت توله
سال چاپ 1399
نوبت ويرايش 1
ابعاد 14.5 * 1.1 * 19.3
وزن 172
شابك2500110236163