«... من يه دوندون لق دارم. گاهي كه دلم مي‌خواد درد بكشم باهاش بازي مي‌كنم و فشارش مي‌دم؛ نمي‌دوني چه لذتي داره! دلم مي‌خواد با زدنم همين درد رو برگردوني تو چونه‌م. د بزن لاكردار، خجالت نكش! مي‌دونم كه تو هم به لذت مي‌رسي، مرداي اين جوري زيادن، مردايي كه وقتي زناشونو زير دست و پا مي‌گيرن انگار دارن تانگوي يه نفره اجرا مي‌كنن.»
زبان فارسي
نويسنده احمد آرام
سال چاپ 1396
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 248
قطع رقعي
ابعاد 14 * 1.7 * 20.6
نوع جلد شوميز
وزن 211
شابك9786003673373