ناشر نشر چشمه
وضعيت كالا
پس بار آخري كه قصه پرغصه گفته شد همان‌طور نشستند انگار كه بدل به سنگ شده باشند. از تك پنجره سپيده‌دم نوري نتاباند. از خيابان صداي احيايي نمي‌آمد. يا غرق در كه مي‌داند چه افكاري بودند كه آنان اعتنايي نكردند؟ به روشناي روز به صداي احيا. كه مي‌داند چه افكاري. افكار، نه، افكار نه. اعماق عقل. غرق در كه مي‌داند چه اعماق عقلي. اعماق بي‌عقلي. به آن جا كه هيچ نوري به آن دست نمي‌يابد. هيچ صدايي. پس همان‌طور نشستند انگار كه بدل به سنگ شده باشند. بار آخري كه قصه پرغصه گفته شد.
زبان فارسي
نويسنده ساموئل بكت
مترجم مهدي نويد
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 232
قطع رقعي
ابعاد 14.4 * 1.5 * 21.3
وزن 215
شابك9786002299949