اروين يالوم؛ داستان‌گو يا روان‌درمانگر؟

جذابيت اروين يالوم حتي پيش از زماني كه شروع به نوشتن داستان‌هايش بكند كشف شد؛ با آنكه مخاطبان كتاب مهم و مرجع او «روان‌درماني اگزيستانسيال» روان‌درمانگران و دانشجويان بودند،‌ خوانندگان كتاب به اين گروه خلاصه نشدند. نثر روان و قابل فهم يالوم و مثال‌هاي جذابي كه از بيماران خود مي‌زد، خوانندگان معمولي را هم به خود جلب كرد. اما نثر يالوم تنها دليل اقبال او نبود؛ يالوم از دلواپسي‌هاي هميشگي و بي انتهاي انسان سخن مي‌گويد. مرگ، آزادي، تنهايي و پوچي چهار اصل مورد بحث او در آثارش است. و صحبت از اين دغدغه‌هاي هميشگي و غايي انسان دليل مخاطبان بي‌شمار اوست... ادامه‌ي مطلب