چرا بايد براي بچه‌ها كتاب خواند؟

در پژوهشي كه به تازگي روي پدر و مادرها انجام گرفت، از هر سه نفر، يك نفر گفت كه هر شب قبل از خواب براي بچه‌هايش داستان مي‌خواند. با اين‌حال، بيش از نيمي از پدر و مادرها گفتند مدت زماني كه بچه‌هايشان صرف تلويزيون و باز‌ي‌هاي رايانه‌اي مي‌كنند، بيشتر از زماني است كه صرف كتاب خواندن مي‌كنند. همچنين، درصدِ نگران‌كننده‌اي از خانواده‌ها هيچ كتابي در خانه‌شان نداشتند.

كتاب خواندن براي بچه‌ها، فقط يك كار قشنگ و خوشايند، به حساب نمي‌آيد، بلكه در رشد و تكامل آنها نقش حياتي دارد. آنها را براي [سنِ] مدرسه رفتن آماده‌تر مي‌كند، و وقتي هم كه مدرسه را شروع كنند، در بلندمدت، درس‌ها را زودتر ياد مي‌گيرند و تكاليف‌ را بهتر انجام مي‌دهند. به علاوه، مراسمِ كتاب‌خوانيِ روزانه، به ويژه قبل از خواب، همچنين به رشد عاطفي- احساسي كمك مي‌كند و مي‌تواند براي شما هم به عنوان والدين، مفيد باشد. دلايل آن از اين قرار است... ادامه‌ي مطلب

اروين يالوم؛ داستان‌گو يا روان‌درمانگر؟

جذابيت اروين يالوم حتي پيش از زماني كه شروع به نوشتن داستان‌هايش بكند كشف شد؛ با آنكه مخاطبان كتاب مهم و مرجع او «روان‌درماني اگزيستانسيال» روان‌درمانگران و دانشجويان بودند،‌ خوانندگان كتاب به اين گروه خلاصه نشدند. نثر روان و قابل فهم يالوم و مثال‌هاي جذابي كه از بيماران خود مي‌زد، خوانندگان معمولي را هم به خود جلب كرد. اما نثر يالوم تنها دليل اقبال او نبود؛ يالوم از دلواپسي‌هاي هميشگي و بي انتهاي انسان سخن مي‌گويد. مرگ، آزادي، تنهايي و پوچي چهار اصل مورد بحث او در آثارش است. و صحبت از اين دغدغه‌هاي هميشگي و غايي انسان دليل مخاطبان بي‌شمار اوست... ادامه‌ي مطلب