نظر كاربران در مورد كالا

با ثبت نظر بين 1 تا 3 با شرايط زير به شما تعلق خواهد گرفت:
ثبت نظر: 1 امتياز
محتواي بيش از 30 كلمه: 1 امتياز
محتواي مناسب و رعايت دستور‌العمل نگارش: 1 امتياز
نظر خود را بنویسید.

نظر كاربران

, 14/12/1396 09:20 ق.ظ
از: بهناز
این بررسی مفید بود؟ 1 0
, 15/12/1396 12:15 ق.ظ
از: جعفر
این کتاب خوب را به مشاوران مدارس پیشنهاد میکنم.
این بررسی مفید بود؟ 0 0