نظر كاربران در مورد كالا

با ثبت نظر بين 1 تا 3 با شرايط زير به شما تعلق خواهد گرفت:
ثبت نظر: 1 امتياز
محتواي بيش از 30 كلمه: 1 امتياز
محتواي مناسب و رعايت دستور‌العمل نگارش: 1 امتياز
نظر خود را بنویسید.

نظر كاربران

, 08/11/1396 07:45 ب.ظ
از: مژده
این کتاب راهنمایی بی نظیر یرای کارهای درمانی رواندرمانگران می باشد که بر اساس تجارب عنوان شده در قالب داستان های درمانی می توانند به بهبود کار درمانی خود کمک کنند.
کتاب با زبانی ساده تجارب درمانگران در حیطه روابط عاطفی و هیجانی مراجعان خود را به خوبی منعکس می کند.
این بررسی مفید بود؟ 0 0
, 18/06/1397 12:23 ق.ظ
از: مهمان
این بررسی مفید بود؟ 0 0