سوال در مورد كالا

تابلو پارچه‌اي مدرن بزرگ (طرح 3)