سوال در مورد كالا

10 داستان كوتاه از نويسندگان بزرگ روس (داستان‌هاي كوتاه روسي از پوشكين گوگول تولستوي) مجموعه داستان