سوال در مورد كالا

3 نفر بوديم (گفته‌ها و ناگفته‌هايي از سينماي ايران در گفتگو با محمد متوسلاني)