سوال در مورد كالا

واقعيت (10 دليل اين‌كه درباره جهان اشتباه فكر مي‌كنيم و چرا اتفاقات جهان از آن‌چه به نظر مي‌رسند بهترند)