سوال در مورد كالا

هيجانات چگونه ساخته مي‌شوند (زندگي اسرارآميز مغز)