تكه‌هاي نيك

تكه‌هاي نيك ترجمه‌ي مجموعه‌ي وينتيج ميني انتشارات پنگوئن حاوي تكه خوراك‌هاي كوچكي از متون ادبي است. اين تكه خوراك‌ها، برخلاف يك وعده‌ي غذايي كامل، اندكي گرسنگي را برطرف مي‌كند ولي بي‌شك گرسنه را سير نمي‌كند. هر كدام از تكه‌هاي نيك نمونه‌اي از يك وعده‌ي غذايي بزرگ‌تر و كامل‌تر است كه از عطر و طعم آن وعده‌ي اصلي خبر مي‌دهد و تازه با پايين دادنشان است كه شعله‌ي اشتياق به آن وعده‌ي بزرگ‌تر در دل روشن مي‌شود.

در يادداشت انتشارات پنگوئن براي معرفي مجموعه‌ي وينتيج ميني نيز آمده است اين مجموعه بزرگ‌ترين نويسندگان دنيا را گرد هم جمع آورده كه نقطه‌ي مشترك‌شان نوشتن درباره‌ي تجاربي است كه از ما انسان مي‌سازند. اين كتاب‌هاي كوچك كل طيف زندگي را از تولد تا مرگ، و البته هرچه در اين ميان است، مي‌كاوند. هر كدام از اين كتاب‌هاي كوچك گزيده‌اي از اثر يا آثار نويسنده‌ي نام‌دارش بوده و حول محور موضوعي‌ست كه روي جلد كتاب آمده است. بي‌شك متن اصلي اين نويسندگان نام‌دار، كه همگي صاحب جوايز معتبر ادبي از جمله نوبل و پوليتزر هستند، تلخيص نشده، بلكه عين جملات نويسنده پيرامون موضوع اصلي از اثر يا آثار مختلف او گلچين شده است. چنين شيوه‌اي در گردآوري اين كتاب‌ها باعث شده تا بعد از خواندن گزيده‌هايي از اين دست، اشتياق خواندن كتاب اصلي در دل خواننده شعله‌ورتر شود.

در مجموعه‌ي تكه‌هاي نيك كه ترجمه‌ي بخش عمده‌اي از مجموعه‌ي وينتيج ميني است، تلاش برآن بوده تا با حفظ ريتم و لحن نويسندگان مختلف، تنوع فرمي اين رنگين‌كمان ادبي به خواننده‌ي فارسي هم منتقل شود،‌ هرچند كه تعدادي از كتاب‌هاي اين مجموعه خود ترجمه‌هايي از زبان‌هاي ديگر به زبان انگليسي هستند.