ويليام فاكنر

ويليام فاكنر در سال 1949 موفق به كسب جايزه‌ي نوبل ادبيات شد. آکادمی نوبل در توضيح اهداي نوبل به اين نويسنده گفته است: «به خاطر سهم منحصر بفرد، قدرتمند و هنرمندانه او در رمان مدرن آمریکایی».

پيشنهاد ما براي مطالعه‌ي يكي از آثار اين نويسنده، كتاب «پيرمرد» است. اين رمان در بستر يك واقعه‌ي تاريخي يعني طغيان رود مي‌سي‌سي‌پي رخ مي‌دهد و عنوان كتاب نيز كاملا مرتبط با اين موضوع انتخاب شده است؛ رود مي‌سي‌سي‌پي را از نقطه‌اي كه رود اوهايو وارد آن مي‌شود پيرمرد مي‌نامند.

داستان كتاب روايت دو زنداني است که با سيلاب بزرگي روبه‌رو شده و يکي از آن‌ها در اين ميان سعي در نجات زني باردار و فرزندش از اين ماجرا دارد. در طول كتاب جدالي سخت و نفس‌گير ميان زنداني و رودخانه وجود دارد و تصوير‌سازي مناسب نويسنده به آساني تخيل مخاطب را به كار مي‌گيرد و او را با ماجراهاي كتاب همراه مي‌كند.