آسيب‌شناسي رواني زندگي روزمره

يكي از مشكلات افراد در جامعه امروزي فراموشي كلمات و نكات كوچك به صورت كوتاه‌مدت است. در كتاب «آسیب شناسی روانی زندگی روزمره»، فرويد مباني روانشناسي را، به صورت گسترده و با استفاده از نمونه‌هاي گوناگون، در فراموش كردن اسامي و كلمات، اشتباه به كار بردن كلمات در گفتار و نوشتار و اشتباهات مشابه مورد بررسي قرار مي‌دهد.

اين كتاب در 12 فصل با بيان مثال‌هاي متنوع ريشه‌ي فراموشي بعضي فعاليت‌ها و كلمات را در افراد مختلف شناسايي و راه‌هاي برطرف كردن اين مشكلات را آموزش مي‌دهد.

عناوين مطرح شده در اين كتاب عبارتند از: فراموشي اسامي خاص، فراموشي كلمات خارجي، فراموشي نام‌ها و رشته كلمات، خاطرات كودكي و خاطرات پوشان، لغزش‌هاي زباني، اشتباهات خوانداري و لغزش‌هاي قلم، فراموشي برداشت‌ها و قصد‌‌ها، خام دستي‌ها، كنش‌هاي نشانگر و اتفاقي، خطاها، كردارپريشي تركيبي، جبرباوري، باور به شانس و خرافه.

با مشاهده سرفصل‌هاي اين كتاب متوجه مي‌شويم مخاطب اصلي اين كتاب تمام افراد جامعه هستند. به دليل اين‌كه تمامي افراد به گونه‌اي با يكي از اين مشكلات مواجه هستند، مي‌توان اين كتاب را كتابي جامع و راهبردي در برطرف كردن مشكلات روانشناختي روزمره‌اي كه از آن غافل هستيم دانست.

آسیب شناسی روانی زندگی روزمره چندين بار به زبان آلماني چاپ و به زبان‌هاي ديگر ترجمه شده‌ است.  در هر تجديدچاپ اين اثر، بخش‌هاي تازه‌اي شامل مثال‌ها، توضيحات، شر‌ح‌ها و تصحيح‌هاي مهم بررسي‌هاي باليني و نتيجه‌گيري‌هاي نظري به كتاب اضافه شده ‌است. بريل مترجمي كه اين كتاب را به انگليسي ترجمه كرده‌است، در بسياري از موارد كه اصطلاح انگليسي براي مثال‌هاي فرويد يافت نمي‌شد، مثال‌ها را حذف كرده و از خود مثالي كه دقيقا همان معناي مثال حذف شده ‌را مي‌داد اضافه مي‌كرد، مثال‌هايي كه بريل در اين كتاب اضافه كرده است به نوبه خود عالي بودند به صورتي‌كه خود فرويد دو يا سه نمونه از اين مثال‌ها را در نسخه اصلي و آلماني كتاب استفاده كرد.

كتاب سرشار از تئوري‌هاي متفاوتي است كه خواننده را وادار به تفكر در گذشته و پيدا كردن ريشه‌هاي اين مشكلات مي‌كند.