كتاب هاي فراموش شده

در هر فصل و دوره‌اي، با توجه به سليقه‌ي افراد و شرايط جامعه، كتاب‌هايي در بازار و بين اقشار مختلف محبوب و پرطرفدار مي‌شوند كه اغلب در ليست پرفروش‌هاي كتاب‌فروشي‌ها نيز قرار مي‌گيرند. اما اين به آن معني نيست كه اين عناوين، خواندني‌ترينِ آن‌ها نيز بوده‌اند. كتاب‌هاي زيادي به دلايل مختلف ناخوانده و ناديده مي‌ماندند و در گذر زمان و از پس كتاب‌هاي فراواني كه به بازار مي‌آيند به فراموشي سپرده مي‌شوند. در ورود بي‌پايان و انبوه كتاب‌هاي عامه پسند، تعدادي از آثار كه ارزش ادبي چشمگيري دارند از نظر دور مي‌مانند. همچنين گاه آثار يك نويسنده در سايه‌ي يك اثر معروف از خود او قرار گرفته و از ياد‌ها مي‌رود.

در بخش «كتاب هاي فراموش شده» مي‌خواهيم به جستجوي كلماتي برويم كه در طول سال‌ها ناخوانده ماندند و لذت بيرون آوردن كتاب‌ها از ميان گرد و غبار فراموشي و متفاوت خواندن را تجربه كنيم. آثار مهجور نويسندگان مشهور، و يا آثار درخشان از نويسندگان گمنام را پيدا كنيم و از خواندن آن‌ها شگفت‌زده شويم.

رمان

مجموعه داستان

روانشناسي