1 خانه پر ز مستان
سالار عقيلي

دي‌وي‌دي 1
- قطعه اول: فانتزي براي تار و اركستر
- قطعه دوم: خاك وطن
- قطعه سوم: قوم به حج رفته
- قطعه چهارم: مهتاب
- قطعه پنجم: هامون
- قطعه ششم: يك خانه پر زمستان

دي‌وي‌دي 2
- قطعه اول: چارداش
- قطعه دوم: نارنجستان
- قطعه اول: مهتاب
- قطعه سوم: خراساني
- قطعه چهارم: باران
- قطعه پنجم: مستند
زبان فارسي
نويسنده سالار عقيلي
مترجم
سال چاپ
تعداد صفحات 2
سايز -
ابعاد 13.3 * 18.8 * 1.3
نوع جلد -
وزن 162
نسخه الكترونيكي نمي‌باشد
شابك2500110047721