.
سال چاپ 1394
ابعاد 1 * 1 * 1
وزن 14
شابك2500110043112