ناشر شادن پژواك
وضعيت كالا

چگونه با نوجوانان صحبت كنيم تا گوش دهند و چگونه گوش دهيم تا نوجوانان صحبت كنند

از زماني كه فرزندانمان متولد شده بودند، ما شنيده بوديم تا وقتي آن‌ها كوچك هستند، از با هم بودن لذت ببيريد، بچه‌هاي كوچك مشكلات كوچكي دارند و بچه‌هاي بزرگ مشكلات بزرگ. بارها و بارها به ما گفته‌شده بود روزي اين كودك شيرين به غريب‌هاي بدخلق تبديل مي‌شود كه از سليقه ما انتقاد مي‌كند، قوانين ما را به چالش مي‌كشد و ارزش‌هايمان را رد مي‌كند. هيچ‌كس ما را براي احساس فقدان و از دست دادن آماده نكرده بود. از دست دادن ارتباط صميمي و قديمي؛ از دست دادن اطمينان؛ از دست دادن رضايت ناشي از مورد نياز بودن؛ از دست دادن اين احساس كه حاميان قدرتمندي هستيم كه مي‌توانيم فرزندانمان را از آسيب ديدن حفظ كنيم. ما كودكانمان را در فرهنگي بزرگ مي‌كنيم كه فرومايه‌تر، خشنتر، بيرحمتر، ماديگراتر و خشنتر از قبل هستند در اين شرايط، مادران و پدران امروزي چگونه بايد باشند؟
زبان انگليسي و فارسي
نويسنده ادل فابر ـ الين مازليش
سال چاپ 1394
نوبت چاپ 1
ابعاد 14.3 * 12.5 * 1
نوع جلد -
وزن 86
شابك2500110034011

كالاهاي مشابه