ناشر نشانه
وضعيت كالا

ناهار 3 نفره (مجموعه داستان)

خيره شد به ميز. بيني‌اش سرخ و متورم است. مي‌گويد: از 13 هفتگي بهم اجازه سقط هم دادن. مي‌نشينم روي صندلي كنارش: پس چرا نگه‌اش داشتي؟ ـ هرچي با خودم كلنجار رفتم ديد نمي‌تونم بكشمش. با خودم گفتم وقتي خدا خواسته اين بچه اين‌طوري به دنيا بياد، من حق ندارم نابودش كنم. دست مي‌گذارم روي شانه‌اش و آرام فشار مي‌دهم. فكر مي‌كنم چه كار احمقانه‌اي است و دستم را بر مي‌دارم. انگار حرفي براي دلداري دادن پيدا نمي‌كنم. فكر مي‌كنم كاش مي‌شد يكي دو دقيقه به عقب برگردم و حرف‌هايي كه زدم، با همين قاشقي كه بي مصرف روي ميز افتاده، جمع كنم و برگردانم سرجاش. مي‌گويد: نتونستم. نگاهم مي‌كند با آن چشم‌هاي سياه درشت به من و منتظر مي‌ماند. مي‌گويم: گناه اين بچه چيه آخه؟ اين بچه كه بايد تا آخر عمر از متفاوت بودن خودش عذاب بكشه؟ نمي‌دونم چرا به جاي دلداري دادن، دارم نمك روي زخمش مي‌پاشم. دستمال ديگري بر مي‌دارد و روي بيني و دهانش مي‌گذارد، مي‌گويد: به اون هم فكر كرده‌ام. به همه‌چي فكر كردم، حتي يه تصوير ازش كشيدم، مي‌خواي ببيني؟
زبان فارسي
نويسنده زهره طاهرخاني
سال چاپ 1393
نوبت چاپ 1
تعداد صفحات 82
قطع رقعي
نوع جلد شوميز
وزن 100
شابك9789645965936