ناشر هرمس
دسترسی
ـ انصاف نيست! اصلا درست نيست! صداي آقاي سوت صورتي بود كه با عصبانيت در اتاق راه مي‌رفت و مرتب تكرار مي‌كرد:«انصاف نيست»! گربه سياه آقاي سوت صورتي دمش را زير تنه‌اش گذاشته بود و خيره نگاهش مي‌كرد. سوت صورتي گفت: ـ همين الان خوندم كه آقاي فقيري پول‌هاش رو جمع كرده و قوري قشنگي براي زنش خريده. سر راه پسر بچه‌اي كه اسكيت‌ بازي مي‌كرده، خورده بهش و قوري قشنگش رو شكسته! سوت صورتي دست‌هايش را پشت كمر زده بود و همان‌طور كه لب‌هايش را به هم مي‌فشرد، رو به گربه كرد و با صداي بلند گفت: ـ آخه اين انصافه «سوتي»؟ كسي برايش قوري ديگه‌اي خريد؟ نه! و تازه اين‌جا رو نگاه كن، يك دختر كوچولو رفته يك چيزي براي دوستش بخره، ماشين بهش زده! از تو مي‌پرسم سوتي انصافه؟ گربه جواب داد:...
زبان فارسي
نويسنده انيد بلايتون
مترجم ترانه شيمي
سال چاپ 1388
نوبت چاپ 1
تعداد صفحات 94
سايز پالتويي
ابعاد 1 * 1 * 1
نوع جلد شوميز
وزن 75
نسخه الكترونيكي نمي‌باشد
شابك9789643632717