كتيبه‌هاي سنگي كتاب‌سراي نيك در 9 قطع مختلف، با دو كاربرد ديواري و دكوري، با شمع و بي‌شمع عرضه شده‌اند.
نظرات آقاي خانه الزاما با نظرات مدير خانه يكي نيست.
زبان انگليسي
سال چاپ
سايز -
ابعاد 7 * 7 * 0.8
نوع جلد -
وزن 81
تخفيف ويژه در سايت 15.00
نسخه الكترونيكي نمي‌باشد
شابك5051276023250