هيچ واژه‌اي نمي‌تواند بيان كند چقدر دلتنگ توام.
زبان انگليسي
سال چاپ 1394
سايز پالتويي
ابعاد 107.4 * 14 * 1.1
نوع جلد -
وزن 242
تخفيف ويژه در سايت 15.00
نسخه الكترونيكي نمي‌باشد
شابك8714436092219