ناشر نيلوفر
وضعيت كالا

داستان كوتاه در ايران 2 (2 جلدي)

در جلد دوم اين كتاب، همچون جلد نخست، با شالوده‌هاي نظري داستان كوتاه پيش شرط نقد فرض شده است. از اين رو، نويسنده در فصل‌هاي اول و دوم عناصر و ويژگي‌هاي داستان كوتاه مدرن را شرح مي‌دهد. ساختار سه فصل بعدي از اين قرار است كه ابتدا يكي از نظريه‌هاي داستان كوتاه مدرنيستي با بسط و تكميل و افزودن نكات و مثال‌هاي روشنگر، معرفي مي‌شود و سپس نمونه‌هايي ممتاز از داستان مدرن ايراني از منظر همان نظريه مشروحا مورد بررسي قرار مي‌گيرند. به منظور آشنايي بيشتر خواننده با جريان‌هاي داستان‌نويسي در دهه‌هاي اخير و گسرته مضامين آن، در فصل آخر شش نمونه شاخص ديگر از داستان‌هاي مدرن ايراني نقد شده‌اند. رويكرد نويسنده در اين مجلد، مانند مجلد قبلي، ميان رشته‌اي است و او به نقاشي‌هاي امپرسيونيستي، شعرهاي ايماژيستي و فيلم‌هاي سينمايي مي‌پردازد تا چهارچوبي براي فهم و نقد داستان به دست دهد. آخرين داستان بررسي شده در كتاب حاضر، يكي از نخستين آثار واجد ابتكارهاي فراداستاني در ايران است و حركت داستان كوتاه ما به سوي پسامدرنيسم را نشان مي‌دهد. در جلد دوم اين كتاب، نويسنده علاوه بر تحليل‌هاي موردي و اشاره به داستان‌هاي متعدد، مجموعا پانزده داستان كوتاه مدرن ايراني را به تفصيل نقد كرده است.
زبان فارسي
نويسنده حسين پاينده
سال چاپ 1395
نوبت چاپ 3
تعداد صفحات 528
قطع رقعي
نوع جلد گالينگور
وزن 700
شابك9789644484469

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند