حاجي‌آقا روي يك صندلي مي‌نشيند و سپس لم مي‌دهد. مرد درشت اندام پشت سر او مانند يك مجسمه بي‌حركت ايستاده است. مسيو آبي طناب به دست وارد اتاق مي‌شود و مي‌آيد و چيزي در گوش مرد درشت‌اندام مي‌گويد. مرد يك سر طناب را از دست دكتر مي‌گيرد. طناب را روي حاجي آقا مي‌اندازند. مسيو آبي در لباس پزشكي با مرد درشت‌اندام صحبت مي‌كند...
زبان فارسي
نويسنده اوانس اگانيانس
سال چاپ 1393
تعداد صفحات 138
سايز رقعي
ابعاد 14.2 * 18.5 * 1.2
نوع جلد شوميز
وزن 180
نسخه الكترونيكي نمي‌باشد
شابك2500110029680