ناشر ارجمند
وضعيت كالا

بنيادهاي روان‌درماني گشتالت (سيري در مباني و مفاهيم عمده روان‌درماني گشتالت)

در ميان روان‌درماني‌هايي كه پس از فرويد پا به عرصه گذاشتند، گشتالت‌درماني جايگاه ويژه‌اي دارد و نقش خود را، آشكارا و نهاني، بر اغلب (اگر نگوييم همه) شيوه‌هاي مطرح درماني پس از خود، نهاده است؛ و گزافه نيست اگر بگوييم كه آشنايي بسنده با دانش روان‌درماني بدون اطلاع كافي از روان‌درماني گشتالت امكان‌پذير نيست. در اين كتاب فصلي به شرح احوال و سلوك نه چندان متعارف فردريك پرز، بنيان‌گذار گشتالت‌درماني اختصاص داده شده و در باقي فصول، اصول و مباني اين رويكرد از زبان پرز و برخي ديگر از نام برادران و در شماران اين حوزه، معرفي شده است.فصلي نيز، تا جانب نقد فرو گذاشته نشده باشد، بر عهده مترجم افتاد به اميد آنكه چارچوبي انتقادي براي فهم سنجيده‌تر اين نگرش فراهم آيد. دانشجويان و كاربران روان‌شناسي، مشاوره، روان‌پزشكي و مددكاري و همه كساني كه به گونه‌اي حرفه‌اي در كار آموختن يا به كار بستن دانش روان‌درماني هستند، و نيز آنان كه به شيوه‌‌ها و رويكردهاي وجودگرايانه و تجربه‌اي خودشناسي و خوديابي علاقه‌مندند، بسا كه اين كتاب را سودمند بيابند.
زبان فارسي
نويسنده فردريك پرز - كلاديو نارانجو
مترجم حسن بلند
سال چاپ 1395
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 168
قطع وزيري
ابعاد 16.5 * 1 * 23.5
نوع جلد شوميز
وزن 257
شابك9786002004819