عليرضا محمودي ‌ايرانمهر از داستان‌نويسانِ جدي و پيگيرِ روزگارِ ماست. او که با مجموعه ‌داستانِ موفقِ ابرِ صورتي‌اش توانست بدرخشد و مخاطبانِ بسياري براي خود به دست بياورد، بعدِ سال‌ها مجموعه‌ داستانِ بارون‌ساز را منتشر ‌کرده است. محمودي‌ ايرانمهر هجده داستانِ کوتاه در اين کتاب گردِ هم آورده است که برآمده‌اند از تجربه‌هاي متفاوتِ او در روايتِ وضعيت‌هاي خاص. اتمسفرِ داستان‌هاي اين کتاب بيانگرِ ذايقه‌ تجربي نويسنده‌اش است در يافتنِ موضوع‌هاي نو و اجراي متفاوتِ آن‌ها. جهانِ محمودي ‌ايرانمهر جهاني ا‌ست که درش ارواحِ مرد‌گان، عناصرِ متافيزيکي و امثالهم کنارِ انسان‌هاي عادي‌اش متبلور مي‌شوند. براي همين در بسياري از اين داستان‌ها روابطي که ميانِ شخصيت‌ها شکل مي‌گيرد خبر مي‌دهد از فاجعه يا اتفاقي که در راه است. آدم‌هاي او در مواجهه با جهانِ پيرامونِ خود گاه بي‌مروت هستند و هزينه‌ گزافي بابت اين جسارت مي‌دهند و گاه در چارچوبِ خود مانده‌اند و از هراسِ اتفاق‌هاي بيرون سعي مي‌کنند ماجراها را به نفعِ خود رقم بزنند... براي همين هجده داستانِ اين کتاب را مي‌توان هجده تجربه دانست در اجراي باورِ نويسنده راجع‏ به مفاهيمي چون جبر، مرگ، عشق و مهم‌تر از همه خشونت. داستان‌هايي که نويسنده‌اش را يکي از نويسندگانِ ايده‌دارِ ادبيات داستاني ايران کرده است.
زبان فارسي
نويسنده علي‌رضا محمودي ايران‌مهر
سال چاپ 1396
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 180
قطع رقعي
نوع جلد شوميز
وزن 169
شابك9786002297525