توضيح: تشخيص دوست از دشمن با چشمان بسته.
كاربرد: سرگرمي، استراتژي، تقويت حافظه.
هدف: تخم مرغ‌هاي خود را به اردوگاه دشمن رسانده و به سلامت به خانه برگردانيد.
سال چاپ 1393
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
ابعاد 28.8 * 6.1 * 29
نوع جلد -
وزن 1500
شابك3421271303619